Assessorament a profesionals

La col·laboració interdisciplinar entre professionals del mateix o diferents àmbits es fa cada vegada més necessària. En l'àmbit de la salut, on coexisteixen múltiples i diferents especialitats, el treball conjunt entre col·legues permet compartir coneixements i experiències que afavoreixen tant l'obertura de perspectiva a dins i a fora de la professió, com la complementarietat a l'hora d'aplicar aquests coneixements concrets en l'exercici professional.