Fracàs escolar

Ajudem als nens en les seves dificultats d'aprenentatge explorant les causes que les generen i trobant solucions que són diferents per cada nen i que estan en funció de la seva personalitat.

Fracàs escolar | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou