Adolescents

A l'adolescència es comença a fer evident l'esbós del que serà la personalitat adulta. El grau d'estabilitat emocional viscut durant l'infància, determinarà, en part, el pas d'una etapa a l'altre d'una forma més o menys planera.


L'eclossió hormonal comporta canvis físics i psíquics que influeixen en l'autoimatge de l'adolescent, i que posa a prova la seva capacitat d'adaptació . Aquesta  etapa es caracteritza  per la recerca d'una identitat propia i la de trobar recursos per neutralitzar la por a l'incertesa que suposa l'avantsala de la vida adulta. L'integració en grups de pertinença de joves de la mateixa edat que comparteixen activitats i criteris comuns, poden facilitar l'dentitat de grup i que serveixen al jove de referents.

Diagòstic tractament - Adolescents | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou