Adults

El nostre funcionament davant la vida com adults, posa en joc tot allò que hem viscut, après o oblidat en les etapes anteriors.  La nostra personalitat, configurada durant l'infància i l'adolescència, determinará en certa manera el nostre posicionament a l'hora d'afrontar els nous reptes, compromisos i responsabilitats. Expectatives personals, laborals i familiars formarán part del projecte vital escollit per dirigir la nostra vida adulta.


Haurem de superar obstàcles i solventar conflictes  que son inherents al fet de viure. Al principi potser aquestes situacions  ens encallaràn, però si ens aturem a reflexionar sobre el sentit de les nostres contradiccions  en podem aprendre recursos propis que no coneixíem i que ens ajudaràn a avançar amb més energía, només si som conscients de les nostres accions.

Diagnòstics i tractaments - Adults | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou