Àmbit de la salut

Quan hem de tractar psicològicament a persones que alhora estan en tractament amb altres especialistes de l’àmbit de la salut, procurem que hi hagi la millor coordinació possible entre els professionals que les estem ajudant, a fi de que la seva salut i la seva qualitat de vida en surtin beneficiades. Establim ponts de connexió i de coneixement i compartim els diferents criteris i perspectives buscant la complementarietat per donar-li al pacient el que sigui més adequat per la seva salut.

Assessorament a professionals - Àmbit de la salut | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou