Fracàs escolar

L'adolescència és un moment difícil en l'àmbit escolar. Els canvis de cicle requereixen haver d'adaptar-se justament quan més continuïtat necessita l'adolescent. Nosaltres orientem al jove en les seves dificultats d'aprenentatge, explorant les causes que les generen i trobant solucions que són diferents per cada noi/a i que estan en funció de la seva personalitat.

Diagnòstics i tractaments - Adolescents - Fracàs escolar | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou