Trastorns i malestars físics

A vegades vivim situacions difícils i no sempre hi podem respondre, o potser ho aconsseguim amb un gran esforç. Si aquest esforç es repeteix en el temps generem estrés, el cos ho detecta i ens avisa mitjantçant un símptoma corporal, com mal d'esquena, diarrees, hipertensió, arritmies, etc... Són trastorns físics que provenen de malestars psicològics que debiliten el nostre sistema immunològic i, per tant, la nostra salut física i mental. Ajudem a comprendre l'origen d'aquests trastorns restablint l'equilibri psicofísic.

Diagnòstics i tractaments - Adults - Trastorns i malestars físics | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou