Informació sobre Protecció de Dades


1. Dades relatives al Responsable


Responsable Tractament

 •   Empresa: NURIA GOU BENET - 37650694Q
 •   Direccion: CARRER JOAQUIM MENSA, 17 PRAL. 1A - (08758) BARCELONA​
 •   Contacto: POLITICAPRIVACITAT@NURIAGOU.COM - 930021948


Delegat Proteccion de Dades

 •   Nomeni: - 
 •   Contacte: - 


2. Finalitats


En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en NURIA GOU BENET tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra/venda de béns i serveis.
 • Control i vigilància d'accés a llocs
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Prestar-los un servei
 • Publicació en dades de caràcter personal en les diferents rede socials o altres mètodes de publicació
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Servei postvenda i fidelització


3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc

 

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

 • No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal

 

6. Drets


Té dret a obtenir confirmació sobre si en NURIA GOU BENET estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició al tractament de les seves dades. NURIA GOUBENET deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER JOAQUIM MENSA, 17 PRAL. 1A - (08758) BARCELONA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecto de la teva sol·licitud.

Finalment, li informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies


Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.