Cuidadors de malalts

familiar, generalment una dona, s'ocupa de la cura del malalt. Aquesta persona cuidadora suporta un gran estrès emocional per la sobrecàrrega que suposa estar supeditat a les necessitats, a vegades cròniques del malalt, creant-se vincles de dependència física i emocional que repercuteixen en la salut del cuidador si no pot delegar les seves funcions. Ajudem els cuidadors i a les seves famílies a trobar recursos davant l'emergència d'aquestes situacions.

Diagnòstics i tractaments - Tercera edat - Cuidadors de malalts | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou