Pares i conciliació laboral

Actualment existeix una baixa per paternitat, tot i que és de curta durada. Malgrat això, el temps que els pares dediquen als seus fills no respon a les necessitats dels petits. Ajudem als pares a conciliar la feina amb poder trobar més temps pels seus fills, establint un equilibri en la relació que facilitarà una bona comunicació entre fill i pare.