Tics

Millorem aquest símptoma acompanyant el nen en l'expressió de les seves emocions i trobant els motius que els han provocat.