Families monoparentals

Actualment hi ha un gran nombre de famílies només de dos membres que conviuen en un mateix habitat, mare i fill, pare i fill, iaia i nét, etc... A vegades a questes famílies han patit la pèrdua d'un familiar, o canvis importants que han desestabilitzat la seva vida i el seu equilibri emocional i relacional. Orientem i donem suport a aquestes famílies a desenvolupar recursos per facilitar l'adaptació a aquesta nova situació.