Baixa tolerància a la frustració

El grau de frustració que sentim depèn del grau d'expectatives que dipositem en les coses que volem aconseguir o del grau d'intensitat en què esperem quelcom d'alguna cosa o persona. Per tant la frustració apareix quan ens sentim decebuts d'algú o de quelcom i/o també de nosaltres mateixos. Sovint genera sentiments de ràbia i tristor.

Ajudem a identificar les causes que provoquen aquest sentiment i que ens ajudaran a relativitzar i comprendre les nostres desproporcionades emocions.

Diagnòstics i tractaments - Adults - Baixa tolerància a la frustració | Psicòloga a Cervelló - Nuria Gou