Entitats

Col.laborem amb les entitats que requereixin assessorament psicològic, per aconsseguir millorar les relacions entre els seus membres així com la qualitat dels seus serveis.

- Centres cívics

- Casals d'avis

- Casals de joves

- Centres d'atenció a la dona

- Serveis funeraris