Fracàs escolar? Què està passant?

El fracàs escolar es sol definir com:

"El tant per cent d'alumnes que no aconsegueixen el títol previst al final dels seus estudis o la qualificació prevista per accedir al nivell escolar inmediat posterior".

"La no consecució dels objectius corresponents al seu nivell d'edat cronològica desaprofitant-se els seus recursos , segons els programes educatius vigents."

"La no consecució del títol oficial en acabar l'ensenyament obligatori o tenir molts suspensos que aboquin a aquest resultat de manera previsible".